Przeskocz do treści

”STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”– realizacja w 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od 1 do 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II".

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca. Druki do pobrania ze strony www.pfron.org.pl.

Skip to content