Przeskocz do treści

„Program wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" – w obszarze A, czyli wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, którego realizatorem jest samorząd województwa pomorskiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr 343/2010 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2012 roku w Programie, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru A programu, kształtuje się następująco:

 • powiat gdański,
 • powiat kartuski,
 • powiat pucki,
 • m. Słupsk.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 powyższej uchwały wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2012 r. w Programie, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru A, B programu, kształtuje się następująco:

 • powiat nowodworski,
 • powiat wejherowski,
 • powiat bytowski,
 • powiat chojnicki,
 • powiat człuchowski,
 • powiat lęborski,
 • powiat słupski,
 • powiat kościerski,
 • powiat kwidzyński,
 • powiat malborski,
 • powiat starogardzki,
 • powiat tczewski,
 • powiat sztumski.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone zostaną przez Fundusz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Ponadto informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Bożena Ugowska oraz Jadwiga Bławat pod nr tel. 58 32-68-565 i 32-68-566.

W związku z narzuceniem przez PFRON bardzo krótkiego terminu realizacji zadania (31 lipiec 2012) kompletne wnioski na 2012 rok należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca br.

Skip to content