Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie prowadzi kolejny nabór na 2012 r. osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie unijnym POKL pn. "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Celem naboru jest utworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym i depresją.

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:

  1. Osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu.
  2. Wiek aktywności zawodowej: kobiety (19-59 lat), mężczyźni (19-64 lata).
  3. Osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym z tytułu MS lub depresji.
  4. Osoby zamieszkujące powiat wejherowski.
  5. Osoby niepracujące.
  6. Osoby nieobjęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje.
  7. Osoby niezrzeszone w stowarzyszeniach dla osób niepełnosprawnych.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Ankietę można przesłać drogą e-mail: bpu@pcprwejherowo.pl, bądź wypełnić na miejscu. Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w terminie do 31 października 2011 r. Kwalifikacja do projektu dokonana zostanie na podstawie złożonych ankiet.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 A, pokój nr 23, III piętro lub pod nr telefonu: (58) 672 40 63, wew 23 lub  607 101 093.

Skip to content