Przeskocz do treści

20–TE URODZINY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE

 18 września 2019 roku w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyła się Uroczysta Gala z okazji 20 lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zostało powołane  w dniu 2 marca 1999 roku jako jednostka organizacyjna Powiatu Wejherowskiego. Centrum było pierwszą  jednostką powołaną przez samorząd powiatowy utworzony w wyniku reformy administracyjnej Polski, która z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadziła 3- stopniową strukturę podziału terytorialnego. Natomiast Powiatowy zespół Orzekania o Niepoprawności ( PZOON) został powołany przy PCPR w lipcu 1999 roku.  Pierwszym dyrektorem PCPR i jednocześnie Przewodniczącą PZOON była Pani Genowefa Małyszko, która funkcje te sprawowała do końca lutego 2009 roku. Od 2 marca 2009 roku funkcje dyrektora i przewodniczącej pełni Iwona Romanowska.

PCPR realizuje w imieniu samorządu Powiatu Wejherowskiego  zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, pieczy zastępczej i orzekania o niepełnosprawności oraz zadania rządowe zlecone.

Warto przytoczyć parę danych statystycznych z działalności centrum z  minionego 20 lecia.

W latach 1999 -2018 PCPR pracowało  dla ok. 700 rodzin zastępczych, obejmując opieką specjalistyczną  i finansową ok. 1.300 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego. W tym okresie ok. 180 dzieci powróciło do rodziców biologicznych, a ok. 100 zostało przysposobionych. Udzielono ponad 16.600 porad specjalistycznych oraz konsultacji pedagogicznych, psychologicznych i prawnych prawie 9.000 mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Umieszczono 1.050 osób w domach pomocy społecznej. W zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dofinansowano z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, środki ortopedyczne i pomocnicze, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne dla 56 tys. osób niepełnosprawnych i 2 200 opiekunów – mieszkańców naszego powiatu, w liczbie tej 49 tys. to osoby dorosłe i 7.620 dzieci.

W latach 2009-2013  i 2017-2018 PCPR realizował programy z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej dla ponad 400 uczestników – osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wychowanków pieczy zastępczej i rodzin zastępczych.

W zakresie orzekania o niepełnosprawności wydano ponad 57 tys. orzeczeń o niepełnosprawności dla osób dorosłych  i 9.500 dla dzieci.

Z okazji Jubileuszu w PCPR w bieżącym podjęto wiele ciekawych przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie historii i roli tej instytucji dla mieszkańców  powiatu wejherowskiego.

Po raz pierwszy opracowano i wydano publikację ukazującą historię PCPR i jego dokonania pt. „Dla Rodziny”, której premiera odbędzie się podczas uroczystej Gali. Kolejnym przedsięwzięciem było przeprowadzenie konkursu plastycznego i literackiego wśród uczniów szkół i wychowanków rodzin zastępczych powiatu wejherowskiego pn. „Rodzina, ach rodzina”. Wystawa prac laureatów znajduje się w siedzibie Centrum a podczas Gali w foyer filharmonii, gdzie zaprezentowana będzie także  ekspozycja zdjęć z minionego 20 lecia Centrum.

Z okazji 20 lecia osobom szczególnie zasłużonym przyznane zostaną „ Drzewka  Wdzięczności” - nagroda ustanowiona przez PCPR i wręczana od 2015 roku. Laureatami Nagrody są m.in. Pani Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Pan Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Prof. Edmund Wittbrodt, Pani Zofia Kusterska, Pan Roman Górecki.

Skip to content