Przeskocz do treści

Realizacja projektu pt. „Razem przeciw przemocy – edycja 2012”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. "Razem przeciw przemocy – edycja 2012" dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE". Wartość projektu to 61930 zł, z tego dofinansowanie ministerialne w kwocie 44160 zł, a środki własne 17770 zł.

W związku z realizacją ww. projektu zostaną podjęte następujące działania:
– kontynuacja pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami przemocy seksualnej od września do grudnia 2012 r.;
– kontynuacja warsztatów w okresie od września do grudnia 2012 r. pn "Jak radzić sobie z agresją". Adresatami będą uczniowie klas pierwszych ze szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat wejherowski;
– kontynuacja zajęć terapeutycznych w okresie od września do grudnia 2012 r. dla sprawców osadzonych w Areszcie Śledczym w Wejherowie i skazanych na podstawie art. 207 kk;
– ewaluacja dotychczasowych programów dla osób stosujących przemoc tj.  przeprowadzenie zajęć grupowych dla absolwentów terapii odwykowej w okresie od września do grudnia 2012 r.;
– terapia indywidualna i grupowa dla ofiar przemocy w okresie do września do grudnia 2012 r.;
– wsparcie specjalistyczne przez prawnika i psychologa w okresie od lipca do grudnia 2012 r.;
– opracowanie i rozpropagowanie materiałów profilaktycznych w czasie trwania projektu.
Skip to content