Przeskocz do treści

Pilotażowy program “Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia pilotażowy program "Aktywny samorząd", kierowany do osób niepełnosprawnych.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem,

3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

O terminie  składania wniosków poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu  informacji z PFRON o dostępności środków finansowych na realizację programu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu i wnioski znajdują się na stronie www.pfron.org.pl oraz w Zespole Obsługi Programów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, tel. 58 672 40 63, wew. 12 i 15,  fax  672 27 02 – Jadwiga Przybylska i Marek Szlejf.

Skip to content