Przeskocz do treści

ZAPYTANIE o ofertę na realizację zlecenia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na przeprowadzenie szkolenia na niezawodowe rodziny zastępcze. Termin realizacji szkoleń: 27.08.2012 r. - 30.11.2012 r.

Ofertę należy przesłać do 24 sierpnia 2012 r., na adres: ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, e-mail: pcpr_wejherowo@wp.pl

Planuje się następujące szkolenie: Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Szkolenie przeznaczone będzie dla 14 kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i niezawodowych rodzin zastępczych z postanowień sądowych. Szkolenie odbędzie się w okresie od 27 sierpnia 2012 r. do 15 listopada 2012 r., na podstawie programu zatwierdzonego przez ministra pracy i polityki społecznej.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w/w ilości osób/rodzin do szkolenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wspólnych zajęć w ramach szkoleń na kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze i do prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

Wszystkie zajęcia w ramach w/w szkoleń muszą odbywać się na terenie Wejherowa. Zamawiający udostępni na prowadzenie zajęć grupowych pomieszczenia w swojej siedzibie, tj. Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A.

Prosimy o podanie oferty zgodnie z poniższym formularzem. Jednocześnie informujemy, że liczba osób w ramach szkoleń może ulec zmianie, dlatego prosimy także o wskazanie maksymalnej ilości osób w danej grupie, dla której cena szkolenia pozostanie niezmienna.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Katarzyna Michalska pod nr tel. 58 672  40 63, wew. 21.

Skip to content