Przeskocz do treści

Dobro nie jest pisane na twarzy,
Dobro jest światłem w sercu”
(Kahil Gibran)
bukiet

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom PCPR oraz gminnych i miejskich ośrodków  pomocy Społecznej za życzliwość, wrażliwość, empatię i poszanowanie godności drugiego człowieka.
Gratuluję również zaangażowania będącego nie tylko wypełnianiem obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim powołaniem oraz misją w służbie drugiemu człowiekowi. Jednocześnie życzę wytrwałości, satysfakcji, pomyślności i  zadowolenia w codziennej, wyjątkowo trudnej, pracy.
Niech zawsze świeci Wam słońce, a uśmiech i radość podopiecznych będzie odpowiedzią na dobro Waszych serc.

Z wyrazami szacunku i sympatii,

Iwona Romanowska,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Skip to content