Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE LAUREATÓW W KONKURSIE PLASTYCZNYM „NIE ZAMYKAJ OCZU NA PRZEMOC”

Na podstawie § 6 ust 2 Regulaminu konkursu plastycznego pn. „Nie zamykaj oczu na przemoc” skierowanego do młodzieży szkół ponagdimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego Kapituła konkursu przedstawia laureatów konkursu:

W kategorii „PRZEMOC W RODZINIE”

Spośród 9 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda - Dominika Przygocka  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie za pracę pt.„To co niewidoczne”

II Nagroda - Paulina Richert - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie za pracę pt.”Mamo przecież ja was tak kocham”

III Nagroda - nie przyznano

Wyróżnienie I - Jakub Wiśniewski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie za pracę pt.”Nie bądź obojętny”

Wyróżnienie II- nie przyznano
W kategorii „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA”

Spośród 6 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda - Sylwia Rąpczyk  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 za pracę pt. „Widzę”

II Nagroda - Alicja Świątek - Brzezińska - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rumi za pracę pt.”Nie zamykaj oczu na cudzą krzywdę”

 III Nagroda - nie przyznano

 Wyróżnienie I - Dominika Klamrowska - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Wejherowie

za pracę pt. „Właśnie ty możesz zapobiec przemocy! Widzisz – Reaguj”

 Wyróżnienie II- nie przyznano

 

 W kategorii „ CYBERPRZEMOC”

Spośród 7 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda -  Wiktora Michalak  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie za pracę pt.”W sieci”

II Nagroda -  Jakub Kłusiński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie za pracę pt.”Życie w sieci się nie kończy”

III Nagroda - Arkadiusz Skowroński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie za pracę pt.”Zostawcie mnie w spokoju”

Wyróżnienie I  - Michał Tylus - Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 5 w Wejherowie za pracę pt.”Razem przeciw cyberprzemocy”

Wyróżnienie II - Karolina Narloch - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Wejherowie za pracę pt.”Stop cyberprzemocy”

Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną w dniu 21 września 2017 roku podczas powiatowej konferencji pt.”Powiat Wejherowski bez przemocy”, która odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie
ul. Bukowa 1.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, wkład pracy, wrażliwość społeczną i artystyczną.

                                                                                     Kapituła Konkursu

Skip to content