Przeskocz do treści

SPOTKANIE DYREKTOR PCPR Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI I PROWADZĄCYMI RDD

W dniu 10.10.2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się spotkanie rodzin zastępczych: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Wejherowie i pracownikami tutejszego Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Podczas spotkania omówiono między innymi diagnozę rodzin w powiecie wejherowskim do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, sprawy dotyczące problemów wychowawczych z dorastającymi dziećmi z pieczy zastępczej, umożliwianie przez rodzinę zastępczą oraz prowadzących rodzinny dom dziecka kontaktów dziecka z rodziną biologiczną, a także współpracę z Ośrodkiem Adopcyjnym oraz sprawy dotyczące alimentacji.

Ponadto rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka wypełniły anonimowe ankiety w celu uzyskania informacji dotyczących potrzeb związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

 

Skip to content