Przeskocz do treści

W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 pilnie potrzebujemy Wolontariuszy chętnych do uzupełnienia kadry w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wejherowskiego. Funkcjonują 3 domy pomocy społecznej finansowane z budżetu Powiatu Wejherowskiego i Wojewody, są to:

1. Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego – przeznaczony dla osób somatycznie i przewlekle chorych,
2. Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Św. Jacka – przeznaczony dla osób somatycznie i przewlekle chorych,
3. Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku - przeznaczony dla osób psychicznie chorych.

W ww. domach przebywają osoby starsze oraz przewlekle chore, które nie mogą samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku, a więc osoby z grupy ryzyka. Dlatego niezbędna jest pomoc wolontariuszy. Bardzo liczymy na pomoc chętnych mieszkańców naszego powiatu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Beata Ostrowska – kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w PCPR – tel. (058) 672-27-02 wew. 26

DYŻURY SPECJALISTÓW

W związku z sytuacją epidemiologiczną specjaliści zespołu pieczy zastępczej od dnia 12.10.2020r. do odwołania przyjmować będą klientów w formie zdalnej (telefonicznie lub online). W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość spotkań w siedzibie PCPR. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt ze specjalistami w podanych godzinach pracy lub koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Forma spotkania zostanie ustalona w porozumieniu z klientem.
Psycholodzy:
Kaja Hnatiuk tel. 537 241 733
e-mail: kaja.hnatiuk@pcprwejherowo.pl
poniedziałki: 08:00-16:00
wtorki: 10:00-19:00
środy: 07:30-10:30

Katarzyna Parchem tel. 537 337 191
e-mail: katarzyna.parchem@pcprwejherowo.pl
poniedziałki 12:00-17:00
wtorki 8:00-15:00
środa 10:00-18:00
czwartki 8:00-14:00
piątki 8:00-14:00

Kamila Kowalska tel. 537 321 671
e-mail: kamila.kowalska@pcprwejherowo.pl
poniedziałki 8:00-12:00
wtorki: 7:30-17:00
środy 7:30-10:30
czwartki 7:30-15:00

Aleksandra Kasprzyk tel.533 804 563
e-mail: aleksandra.kasprzyk@pcprwejherowo.pl
poniedziałki 08:30-16:30
wtorki 08:30-16:30
środa 08:30-16:30
czwartki 08:30-16:30
piątki 08:30-16:30

Pedagog:
Mariola Chełminiacka-Mazur tel. 533 811 955
e-mail: mariola.chelminiacka-mazur@pcprwejherowo.pl
poniedziałki 08:00-16:00
wtorki 8:00-14:00
środy 8:00-16:00
czwartki 8:00-16:00

W związku z wykryciem wirusa Covid-19 u jednego z pracowników Zespołu Obsługi Osób Niepełnosprawnych i Starszych zawiesza się prowadzenie wszystkich spraw z zakresu dofinansowania ze środków PFRON:

  • do turnusów rehabilitacyjnych,
  • do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • do środków ortopedycznych i pomocniczych.

na okres od 9 października 2020 do 21 października 2020 r.

Skip to content