Przeskocz do treści

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ DO ZESPOŁU KONTROLI ZARZĄDCZEJ w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 09.05.2022 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). 

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy 2 - etaty  w Zespole ds. Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w wymiarze 1 etatu w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowoz dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pedagoga w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w terminie do 13.05.2022r. do godz. 15.00.

Szczegóły ogłoszenia dostępne tutaj.

W związku z trwającą w Ukrainie wojną oraz obecnością milionów osób uchodźczych na terenie Polski wydaje się, że w najbliższym czasie bardzo potrzebna będzie nam wiedza dotycząca traumy oraz zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (tzw. PTSD oraz Complex PTSD). Zapraszam zatem do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego, czym jest trauma, jak funkcjonuje osoba po doświadczeniu traumy i jak możemy wspierać takie osoby.

Informacje zostały przygotowane przez psychologa PCPR Panią Katarzynę Parchem.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/508/22 z dnia 22 marca 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/488/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 lutego 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dla 10 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego'' w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2027 r.

L.p.Nazwa oferentaKwota przyznana na jednego wychowanka/ miesięcznie
1.Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14, 80-032 Gdańsk10 420,00 zł
Skip to content