Przeskocz do treści

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/606/22 z dnia 23 września 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/585/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego'' w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2027 r.

L.p.Nazwa oferentaKwota przyznana na jednego wychowanka/ miesięcznie
1.Fundacja Dla Rodziny ,,Ogniska Nadziei’’ 80-298 Gdańsk,
ul. Sierakowicka 9
5 137,69 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko Psychologa  w Zespole Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: Psychologa w Zespole RPZ” w terminie do 02.09.2022 r. 

Szczegóły tutaj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. PŁAC w Zespole Finansowo-Księgowym. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. PŁACw terminie do 26.08.2022 r. do godz. 15.00.

Szczegóły ogłoszenia dostępne tutaj.

Wyniki naboru dostępne tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko PSYCHOLOGA  w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w terminie do 29.07.2022 r. do godz. 15.00.

Szczegóły ogłoszenia dostępne tutaj.

Skip to content