Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo
Czytaj dalej... "OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO REFERENT"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko koordynatora - wychowawcy w wymiarze 1 etatu w   Zespole ds. Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych: Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo Czytaj dalej... "OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO KOORDYNATORA"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w wymiarze 1 etatu w  Zespole ds. Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo.

Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe:
  • Tytuł magistra na kierunku pedagogika, albo pedagogika specjalna
  1. Znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej.

Czytaj dalej... "OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PEDAGOGA"

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko REFERENT w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy Referent w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie została wybrana: Pani Magdalena Mering zam. Wejherowo

Uzasadnienie

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do realizacji zadań na ww. stanowisku, posiada również wymagane kwalifikacje.

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko REFERENT w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy Referent w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie została wybrana: Pani Anna Czajkowska-Siedliska,  zam. Wejherowo

Uzasadnienie

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do realizacji zadań na ww. stanowisku, posiada również wymagane kwalifikacje.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko: Psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Swoje oferty złożyć należy do . Dokumenty należy składać w terminie do   24.01.2020 r. do godz.15.00.  Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu:
(58) 672-40-63 wew. 40.

Czytaj dalej... "OGŁOSZENIE O PRACY DLA PSYCHOLOGA"

Skip to content