Przeskocz do treści

Dyrektor PCPR w Wejherowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Sylwia Szweda zamieszkała: Wejherowo
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wymagania formalne ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalisty ds. kontroli zarządczej. Posiada odpowiednie wykształcenie, podczas testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania przedstawionych zadań na w/w stanowisku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu ds. kontroli zarządczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem  „Nabór na stanowisko: Kierownik zespołu ds. kontroli zarządczej” w  terminie do 02.12.2019 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Treść ogłoszeń dostępna tutaj.

Skip to content