Przeskocz do treści

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko REFERENT w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy Referent w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie została wybrana: Pani Anna Czajkowska-Siedliska,  zam. Wejherowo

Uzasadnienie

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do realizacji zadań na ww. stanowisku, posiada również wymagane kwalifikacje.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko: Psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Swoje oferty złożyć należy do . Dokumenty należy składać w terminie do   24.01.2020 r. do godz.15.00.  Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu:
(58) 672-40-63 wew. 40.

Czytaj dalej... "OGŁOSZENIE O PRACY DLA PSYCHOLOGA"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
REFERENT w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko:
Referent w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym.” w terminie do
15.01.2020r. do godz. 15:00.
Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
REFERENT w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko:
Referent w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w terminie do
15.01.2020r. do godz. 15:00.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Dyrektor PCPR w Wejherowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Sylwia Szweda zamieszkała: Wejherowo
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wymagania formalne ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalisty ds. kontroli zarządczej. Posiada odpowiednie wykształcenie, podczas testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania przedstawionych zadań na w/w stanowisku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu ds. kontroli zarządczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem  „Nabór na stanowisko: Kierownik zespołu ds. kontroli zarządczej” w  terminie do 02.12.2019 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Treść ogłoszeń dostępna tutaj.

Skip to content