Przeskocz do treści

W ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III" utworzono nową formę pomocy, która umożliwia likwidację barier w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wnioski należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Przewidziana pomoc stanowi element programu "Dostępność +" i jest udzielana na przystosowania części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść do 165 000,00 zł. Czytaj dalej... "NOWA FORMA POMOCY W RAMACH “PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”"

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  1. szkole policealnej,
  2. kolegium,
  3. szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane będą do 10 października 2019 r. W przypadku wysyłki wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego. Czytaj dalej... "UWAGA STUDENCI !!!"

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM WDROŻENIEM SYSTEMU SOW NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II OGŁOSZONY ZOSTANIE W DRUGIEJ POŁOWIE WRZEŚNIA. O DOKŁADNEJ DACIE URUCHOMIENIA NABORU BĘDZIEMY PAŃSTWA NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO LUB PODPISU ELEKTRONICZNEGO.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ruszył nabór do projektu  "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Szczegółowe informacje znajdują się na poniższych załącznikach.

W związku z projektem należy zwracać się bezpośrednio do PFRON, dzwoniąc na infolinię pod numer (22) 50 55 600 lub pisząc na adres mailowy ork@pfron.pl. Informacje dotyczące w/w rehabilitacji znajdują się również na stronie internetowej www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl.

Czytaj dalej... "PROGRAM REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ"

W bieżącym roku został ponownie przyjęty do realizacji przez PFRON Obszar C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. W związku z powyższym PCPR uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Adresatami tego zadania są osoby zatrudnione, uczące się lub posiadające opinię eksperta PFRON w kwestii rokowań dotyczących zatrudnienia. Oprócz tego wnioskodawca winien posiadać znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, a także dysfunkcje uniemożliwiające poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Czytaj dalej... "DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH PROGRAMU “AKTYWNY SAMORZĄD”"

Skip to content