Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór chętnych osób do wzięcia udziału w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej, bądź seksualnej ze strony swoich bliskich.

Spotkania grupy będą odbywały się raz w tygodniu, w środy, w godzinach 16.30-18:00 w budynku PCPR w Wejherowie. Uczestnicy zdobędą wiedzę o tym czym jest zjawisko przemocy w rodzinie, a także:

  • Poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • Zmienią stereotypowe myślenie na temat zjawiska przemocy dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny (obalenie mitów).
  • Poznają mechanizmy stosowania przemocy.
  • Dowiedzą się, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo i można się przed nią skutecznie bronić.
  • Zdobędą wiedzę o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej.
  • Będą też mieli szansę nawiązać kontakty z osobami o podobnych trudnościach.
  • Wzmocnią przez to swoje więzi społeczne.
  • Nauczą się możliwości funkcjonowania w relacjach po doznanych urazach.

Pierwsze spotkanie - 13 kwietnia 2022 r. Spotkania prowadzić będzie psycholog PCPR. Przystąpienie do grupy poprzedza indywidualna konsultacja.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o kontakt pod numerem tel.: 58 672 40 63 wew. 34. lub 790-481-681, konsultacji wstępnych udziela p. Beata Laskowska
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kampania “Biała Wstążka” największa międzynarodowa kampania adresowana do mężczyzn mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet.

Zapraszamy wszystkich mężczyzn – mieszkańców Województwa Pomorskiego do aktywnego udziału w wydarzeniu. Akcja trwa od 01.12.2021 r. do 07.12.2021 r.

Jak to zrobić?

1. Przypnij do ubrania białą wstążkę.

2. Zrób zdjęcie i opublikuj w mediach społecznościowych z #stopprzemocywobeckobiet #białawstazka

Symbol białej wstążki to symbol osobistej deklaracji, że mężczyźni nigdy nie będą sprawcami przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Podziel się informacją ze znajomymi! Dziękujemy za włączenie się do akcji.

To jeden z tych dni... Siedzisz na łóżku i zastanawiasz się, czy w ogóle wstać. Nie myślisz, czy w ogóle masz na to ochotę. Od dawna jej nie masz... Nie wiesz, co ze sobą zrobić... Pustka w głowie potęguje uczucie samotności i izolacji od bliskich…

Nie rozumiesz innych i oni nie rozumieją Ciebie. Myślisz sobie “Co nie tak ze mną? Czy tak będzie już zawsze?”.

“Czemu oni tak dziwnie na mnie patrzą? Nie mogę znieść ich spojrzeń. Chcę stąd uciec”.

Czujesz się jak w martwym punkcie…

No właśnie. W punkcie…

Badania* pokazują, że średnio 1 na 3 osoby doświadcza w Polsce kryzysu psychicznego lub choroby psychicznej. To może być każdy z nas... Również twój sąsiad, sąsiadka lub ktoś z twoich bliskich. Doświadczenie kryzysu bądź choroby można przeżywać na różne sposoby, ale ważne by nie pozostać w przeżywaniu samemu…

Dla osób z Pomorza, które doświadczają kryzysu, choroby psychicznej, dla ich rodzin i bliskich dyżurujemy pod specjalnym telefonem przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji.

W sam Punkt”- celuj do nas po wsparcie i informacje!

Usłyszysz nas pod telefonem w każdy roboczy dzień tygodnia!

Konsultanci/konsultantki “W sam Punkt” pozostają do Waszej dyspozycji przez 5 dni w tygodniu pod numerem telefonu: +48 572 685 422

Możesz nas usłyszeć w poniższe dni i godziny:

Poniedziałek: 17-19

Wtorek: 17- 19

Środa :10-13

Czwartek 10-13

Piątek 17-19

Jesteśmy dostępni pod telefonem o tych różnych porach, by trafić w Twoją gotowość i chęć, aby z nami porozmawiać. Kontakt jest wyłącznie telefoniczny.

Za cel działalności “W sam Punkt” obraliśmy sobie udzielanie informacji i dopasowanie adekwatnej oferty wsparcia do problemów i potrzeb osób i rodzin w tematyce zdrowia psychicznego. Proponowana przez nas oferta pomocy jest bezpłatna.

Porady i informacje telefoniczne prowadzone są przez „asystentów zdrowienia”, czyli osoby z doświadczeniem choroby i psychologów, a sam punkt jest częścią większego projektu o nazwie "50 decybeli - edukacja i samopomoc w zakresie zdrowia psychicznego" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania projektu będziemy Wam regularnie przybliżać na naszej stronie oraz fanpage’u! Śledźcie nas koniecznie!

*Badanie epidemiologiczne zaburzeń psychicznych, ilustrujące skalę zaburzeń psychicznych w Polsce w 2020: EZOP przeprowadzone zgodnie z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum World Mental Health (WMH).

https://ezop.edu.pl › publikacje

Z powodu epidemii koronawirusa rodziny przebywają non-stop pod jednym dachem. Sytuacja związana z epidemią, izolacja społeczna, zamknięcie szkół i wielu zakładów pracy, ograniczone możliwości swobodnego poruszania się – to czynniki, które stwarzają warunki dla eskalacji przemocy domowej. Według fundacji Niebieska Linia nawet o 40% wzrosła liczba przypadków przemocy domowej w porównaniu do czasu przed epidemią.

W obecnej sytuacji osoby doświadczające przemocy mają ograniczone możliwości "złapania oddechu", porozmawia z kimś czy poszukania pomocy bez wiedzy osoby stosującej przemoc. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, do rodzin rzadziej przychodzą asystenci socjalni, pracownicy opieki społecznej czy kuratorzy.

Kanadyjska organizacja Canadian Women's Foundation wymyśliła prosty gest ręki, który może być użyty przez osobę, aby ostrzec innych, że czuje się zagrożona i potrzebuje pomocy podczas rozmowy wideo. Użycie go nie wzbudza podejrzeń osoby stosującej przemoc i nie zostawia śladów.

W geście tym chodzi o zaciśnięcie kciuka na otwartej dłoni, jak na filmiku poniżej:

Jak zareagować, jeśli w rozmowie z nami ktoś wykona taki gest pomocy? Można zadzwonić na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" pod numer 800-12-00-02. Pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej udziela też Centrum Praw Kobiet (600-07-07-17) oraz Feminoteka (888-88-33-88). Możesz od razu zgłosić to odpowiednim służbom, np. policji. Skontaktuj się z tą osobą w bezpieczny sposób, aby dowiedzieć się, czego potrzebuje i co chce, abyś zrobił.

Najważniejsze, aby jak najwięcej z nas potrafiło trafnie rozpoznać ten gest ręki oraz wiedziało, jak zareagować, dlatego prosimy – podziel się tymi informacjami z tyloma osobami, z iloma zdołasz. Znaki takie jak ten działają wtedy, kiedy znane sią przez wiele osób.

źródło zdjęcia: mamadu.pl

...na naszej stronie znajduje się zakładka "Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych."? Została niedawno uzupełniona o porady dotyczące sytuacji izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Ponad to umieściliśmy tam wpisy na temat żałoby, rozwodu, myśli samobójczych i przewlekłego stresu.

Znajdziesz ją w menu Interwencja Kryzysowa > Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, lub klikając link powyżej.

Dla Państwa informacji publikujemy aktualnie obowiązujący "Obowiązek informacyjny wobec klienta Zespołu Interwencji Kryzysowej"

Pełen dokument do pobrania tutaj (.docx)

Obowiązek informacyjny wobec klienta
Zespołu Interwencji Kryzysowej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z którym można się skontaktować:
– pisząc na adres ul. Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo,
– telefonując na numer telefonu (58) 672 17 60
– faksując na numer fax (58) 672 27 02
– mailując na adres e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa w tym do wypełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO lub zadanie realizowane w interesie publicznym wskazanym w tych ustawach tj. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań, a odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty i instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres 10 lat zgodnie z naszą instrukcją kancelaryjną.
7. Danych osobowych osoby nie przekazuje się do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania pomocy.

Skip to content