Przeskocz do treści

Z powodu epidemii koronawirusa rodziny przebywają non-stop pod jednym dachem. Sytuacja związana z epidemią, izolacja społeczna, zamknięcie szkół i wielu zakładów pracy, ograniczone możliwości swobodnego poruszania się – to czynniki, które stwarzają warunki dla eskalacji przemocy domowej. Według fundacji Niebieska Linia nawet o 40% wzrosła liczba przypadków przemocy domowej w porównaniu do czasu przed epidemią.

W obecnej sytuacji osoby doświadczające przemocy mają ograniczone możliwości "złapania oddechu", porozmawia z kimś czy poszukania pomocy bez wiedzy osoby stosującej przemoc. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, do rodzin rzadziej przychodzą asystenci socjalni, pracownicy opieki społecznej czy kuratorzy.

Kanadyjska organizacja Canadian Women's Foundation wymyśliła prosty gest ręki, który może być użyty przez osobę, aby ostrzec innych, że czuje się zagrożona i potrzebuje pomocy podczas rozmowy wideo. Użycie go nie wzbudza podejrzeń osoby stosującej przemoc i nie zostawia śladów.

W geście tym chodzi o zaciśnięcie kciuka na otwartej dłoni, jak na filmiku poniżej:

Jak zareagować, jeśli w rozmowie z nami ktoś wykona taki gest pomocy? Można zadzwonić na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" pod numer 800-12-00-02. Pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej udziela też Centrum Praw Kobiet (600-07-07-17) oraz Feminoteka (888-88-33-88). Możesz od razu zgłosić to odpowiednim służbom, np. policji. Skontaktuj się z tą osobą w bezpieczny sposób, aby dowiedzieć się, czego potrzebuje i co chce, abyś zrobił.

Najważniejsze, aby jak najwięcej z nas potrafiło trafnie rozpoznać ten gest ręki oraz wiedziało, jak zareagować, dlatego prosimy – podziel się tymi informacjami z tyloma osobami, z iloma zdołasz. Znaki takie jak ten działają wtedy, kiedy znane sią przez wiele osób.

źródło zdjęcia: mamadu.pl

...na naszej stronie znajduje się zakładka "Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych."? Została niedawno uzupełniona o porady dotyczące sytuacji izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Ponad to umieściliśmy tam wpisy na temat żałoby, rozwodu, myśli samobójczych i przewlekłego stresu.

Znajdziesz ją w menu Interwencja Kryzysowa > Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, lub klikając link powyżej.

Dla Państwa informacji publikujemy aktualnie obowiązujący "Obowiązek informacyjny wobec klienta Zespołu Interwencji Kryzysowej"

Pełen dokument do pobrania tutaj (.docx)

Obowiązek informacyjny wobec klienta
Zespołu Interwencji Kryzysowej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z którym można się skontaktować:
– pisząc na adres ul. Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo,
– telefonując na numer telefonu (58) 672 17 60
– faksując na numer fax (58) 672 27 02
– mailując na adres e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa w tym do wypełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO lub zadanie realizowane w interesie publicznym wskazanym w tych ustawach tj. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań, a odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty i instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres 10 lat zgodnie z naszą instrukcją kancelaryjną.
7. Danych osobowych osoby nie przekazuje się do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania pomocy.

Szanowni Państwo! Przedłużamy nabór chętnych do dołączenia do grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy do dziesiątego marca (10.03.2021 r.). Grupę kierujemy do osób doświadczających przemocy aktualnie lub z takim doświadczeniem w niedalekiej przeszłości. Grupa ma kameralny charakter - cenimy w niej bezpieczeństwo, wzajemne wsparcie i edukację.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o kontakt pod numerem tel.: 58 672 40 63 wew. 34.

Szczegóły: TUTAJ

Jesteś osobą pokrzywdzoną przemocą, kradzieżą, napaścią, oszustwem bądź innym przestępstwem? Chcesz dochodzić swoich praw, ale nie jesteś pewien/pewna jak? Skorzystaj z darmowej telefonicznej porady prawnej!

Od 22.02 do 26.02.2021 trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - w tym czasie porad telefonicznych udzielają prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Dyżury telefoniczne prowadzone są w godzinach od 09:00 do 14:00. Porady mogą dotyczyć uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz sposobów załatwiania ich spraw.

Kontakt: Prokuratura Rejonowa w Wejherowie tel. (58) 672-98-60

Skip to content