Przeskocz do treści

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/606/22 z dnia 23 września 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/585/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego'' w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2027 r.

L.p.Nazwa oferentaKwota przyznana na jednego wychowanka/ miesięcznie
1.Fundacja Dla Rodziny ,,Ogniska Nadziei’’ 80-298 Gdańsk,
ul. Sierakowicka 9
5 137,69 zł

W związku założeniami Programu Psychologiczno-Terapeutycznego zawartymi w uchwale nr VI/XVIII/285/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021-2025, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w dniach 20-27 września 2022 r. przeprowadzi nabór uczestników do programu Psychologiczno-Terapeutycznego.

Program przeznaczony jest dla osób, które legitymują się zaświadczeniem ukończenia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w tegorocznej edycji oraz w latach ubiegłych.
Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn zgłaszających się przez instytucje zaangażowane w sposób pośredni lub bezpośredni w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podstawowym celem Programu Psychologiczno-Terapeutycznego jest utrzymanie wypracowanych prawidłowych wzorców zachowań.

Zajęcia realizowane będą w siedzibie PCPR przy ul. Jana III Sobieskiego 279A, natomiast termin oraz godziny zajęć ustalone zostaną po zakończeniu rekrutacji.
W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt z Mirosławem Bigot tel. 536877712 lub miroslaw.bigot@pcprwejherowo.pl

Zapraszamy do składania ofert na Prowadzenie warsztatów dla rodziców pt.  „Dziecko w Rozwodzie”  –    Programu pod nazwą  „Dostępni i skuteczni” Edycja 2022 w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego zajęć, mających na celu zwiększenie świadomości rodzica o sposobie łagodzenia konfliktów między rozstającymi się rodzicami oraz uświadomieniu rodzica o emocjach dziecka związanych z rozwodem, dla 10 osób będących rodzicami.

Szczegóły zapytania dostępne tutaj (po kliknięciu plik otworzy się w nowym oknie).

Formularz ofertowy w pliku Word do pobrania tutaj.

Ofertę należy złożyć do dnia 26.09.2022r., do godziny 10:00 za pomocą poczty elektronicznej.

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć z ruchu i tańca  na potrzeby  Programu pod nazwą  „Dostępni i skuteczni” Edycja 2022 w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego zajęć, mających na celu poprawę kondycji psychicznej i fizycznej, dla 10 Pań z wykorzystaniem ruchu i tańca.

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne tutaj (plik otwiera się w nowym oknie).

Formularz ofertowy w pliku Word dostępny tutaj.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.09.2022r., do godziny 10:00 za pomocą poczty elektronicznej.

Zapraszamy do składania ofert na Prowadzenie warsztatów dla rodziców pt.  „Dziecko w Rozwodzie”  –    Programu pod nazwą  „Dostępni i skuteczni” Edycja 2022 w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego zajęć, mających na celu zwiększenie świadomości rodzica o sposobie łagodzenia konfliktów między rozstającymi się rodzicami oraz uświadomieniu rodzica o emocjach dziecka związanych z rozwodem, dla 10 osób będących rodzicami.

Szczegóły zapytania dostępne tutaj (po kliknięciu plik otworzy się w nowym oknie).

Formularz ofertowy w pliku Word do pobrania tutaj.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.09.2022r., do godziny 10:00 za pomocą poczty elektronicznej.

Skip to content