Przeskocz do treści

W związku założeniami Programu Korekcyjno–Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/XVIII/285/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021-2025, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że od dnia 04 maja 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r. prowadzi nabór uczestników do programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w 2022 r. Program przeznaczony będzie dla osób, które zgłosiły się dobrowolnie bądź, których uczestnictwo w programie związane jest z decyzją sądu, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, grupy roboczej, Policji, GKRPA, OPiRPA.

Zajęcia planowane są w okresie od czerwca 2022 r. do września 2022 r., raz w tygodniu po cztery godziny, w siedzibie PCPR ul. Jana III Sobieskiego 279A. Udział w programie jest nieodpłatny.

Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl, osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie osobiście lub za pośrednictwem poczty we wskazanym wyżej terminie.

Do pobrania DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE KOREKCYJNO – EDUKACYJNYM

W przypadku pytań proszę o kontakt z Mirosławem Bigot tel. 58 672 27 02.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ DO ZESPOŁU KONTROLI ZARZĄDCZEJ w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 09.05.2022 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). 

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy 2 - etaty  w Zespole ds. Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

W ramach działalności Punktu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób, które:

Od 1 lutego 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja na Plus prowadzony jest Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Wejherowie.

W ramach działalności Punktu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób, które:

  • pokrzywdzone są przestępstwem i osobom im najbliższym, w zakresie każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, braku alimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw oraz każdego innego przestępstwa,
  • są świadkiem przestępstwa i bliskimi tych osób, dotyczy to zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.
    Punkt czynny jest w poniedziałek w godz. od 1200-1700 oraz w piątek od 800-1300 ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo. Kontakt tel. 794 284 925

Skip to content