Przeskocz do treści

Dnia 25 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A.

Zarząd powiatu wejherowskiego w roku 2008 przekazał PCPR budynek przy ul. Sobieskiego 279A, dotychczas użytkowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, gdzie przez wiele lat mieścił się internat dla chłopców. Remont obiektu przebiegał w 3 etapach od 2008 do 2010 roku:

  • etap I – modernizacja I piętra i prawej części piwnicy;
  • etap II – modernizacja II piętra, poddasza i lewej części piwnicy;
  • etap III – budowa drogi dojazdowej od ulicy Sobieskiego oraz parkingów, budowa oświetlenia zewnętrznego, zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku.

Całość prac zakończono w czerwcu 2010 r. Koszt całkowity przeprowadzonego remontu w 3 etapach wyniósł 2 606 013 zł, w tym pozyskano 120 000 zł  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę windy dla niepełnosprawnych. Środki na realizację tego zadania zapewnił powiat wejherowski, który jest organem prowadzącym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Należy podkreślić, że budynek jest całkowicie dostosowany do obsługi klientów niepełnosprawnych.

W uroczystym otwarciu wzięli udział najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gmin: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Józef Reszke, Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Wiesław Szczygieł, Pełnomocnik Marszałka ds. osób niepełnosprawnych Krystyna Pajura, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Krystyna Dominiczak, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Dariusz Majorek, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Maciej Łukowicz, Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, Wójt Gminy Choczewo Jacek Michałowski, Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, Zastępca Prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, Zastępca Burmistrza Rumi Jan Domański, Genowefa Małyszko wieloletnia dyrektor PCPR, Wicestarosta Wejherowski Grzegorz Gaszta, Przewodniczący Wydziału Rodzinnego  Sądu Rejonowego Sędzia Wojciech Bądz, Proboszcz Parafii pw. Św. Leona Wielkiego ks. Kanonik Marian Dettlaff, Radni Rady Powiatu Wejherowskiego, Urzędnicy Starostwa Powiatowego, Szefowie: Powiatowych Służb Sanitarnych, Policji oraz Straży Pożarnej, Dyrektorzy: jednostek organizacyjnych powiatu, Dyrektorzy i Kierownicy MPOS i GOPS, Przedstawiciele Wykonawców oraz Inspektorzy nadzoru, Dyrektorzy i kierownicy niepublicznych jednostek pomocy i warsztatów terapii zajęciowej, Pracownicy PCPR.

Uroczystość przebiegała pod hasłem "Wdzięczność jest pamięcią serca". Podczas uroczystości gościom wręczono "Anioły Wdzięczności".

Relacja z uroczystości w TTM
http://www.telewizjattm.pl/index.php/serwis_informacyjny,2010-06-28,03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom powiatu wejherowskiego, którzy solidarnie i bezinteresownie włączyli się w organizowaną przez PCPR zbiórkę pomocy dla powodzian z województwa świętokrzyskiego.

W zbiórce czynnie uczestniczyły osoby prywatne, Polski Czerwony Krzyż oddział Wejherowo, Hufiec ZHP im. Partyzantów Kaszubskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie i w Rumi oraz Gminne Ośrodki z Linii, Luzina i Łęczyc.

Dzięki Państwa zaangażowaniu przekazaliśmy za pośrednictwem Caritas, wypełnione pomocą rzeczową w postaci środków żywnościowych, higienicznych, napojów i odzieży 4 transporty samochodami dostawczymi.

Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna,
czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem.
Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc.
Jak dobrze, że Ty jesteś gotów,
by komuś przyjść z pomocą,
by po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje.
Jak dobrze, że jesteś.

Dziękujemy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w terminie od 26.05.2010 roku do 7.06.2010 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 w siedzibie PCPR przy ul. Sobieskiego 279A można przekazać pomoc rzeczową dla powodzian w postaci takich przedmiotów jak: koce, śpiwory, środki czystości, woda mineralna, żywność sucha w zamkniętych opakowaniach (np. ryż, makarony, kasza itp.) oraz konserwy o długim okresie ważności.

"Żeby było ciepło, a nie zimno.

Żeby ktoś nie zgasił światła,

Żeby dotknąć niedotkniętych chwil,

Żeby widzieć przyszłość, przeszłość?

W Boże Narodzenie, życzę Ci."

Marek Zięba

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku życzymy naszym Klientom wielu Bożych błogosławieństw na ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego.

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło wspomnianego już światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a nowy rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Życzą pracownicy oraz dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż dnia 19 grudnia 2009 r. o godz. 11:00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim".

Wspomniany projekt realizowany jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII:

Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

Podziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Biurze Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, Wejherowo
Tel: 58 672 40 63, wew. 23.

Skip to content