Przeskocz do treści

COROCZNE SPOTKANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH Z DYREKTOREM I PRACOWNIKAMI PCPR W WEJHEROWIE

Dnia 26.01.2016 r. odbyło się spotkanie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Zespołu Świadczeń z rodzinami zastępczymi z powiatu wejherowskiego.

Spotkania odbyły się w 3 grupach:

  • rodzin zastępczych spokrewnionych,
  • rodzin zastępczych niezawodowych,
  • rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka.

Łącznie uczestniczyło w nim 87 rodzin zastępczych. Podczas spotkania omówiono efekty pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2015 i poinformowano o udzielonych świadczeniach finansowych.

Szczegółowo przedstawiono wnioski z kontroli przeprowadzonej w rodzinach zastępczych w roku 2015 wraz z informacją o możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Ponadto podczas spotkania uczestnicy uzupełnili anonimowe ankiety dotyczące pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz potrzeb szkoleniowych podnoszących kompetencje rodzin. Na koniec spotkania wybrano nową Radę Rodziców w składzie:

  • Pan Mirosław Chrapkowski,
  • Pani Ewa Kwidzinsk-Bielska,
  • Pani Grażyna Wiśniewska,
  • Pan Adam Lewanczyk,
  • Pani Genowefa Białowąs,
  • Pani Teresa Andrzejczak.
Skip to content