Przeskocz do treści

DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że od 1 lipca 2019 roku na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, typu interwencyjnego, typu specjalistyczno -terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przyznaje się na wniosek dyrektora placówki lub ośrodka, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce ich położenia.

Druki dostępne są TUTAJ.

Skip to content