Przeskocz do treści

DOFINANSOWANIA Z PFRON

ANKIETA DOTYCZĄCA ZADOWOLENIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Powiat Wejherowski przystąpił do prac związanych z wdrażaniem Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. W związku z tym Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotował ankietę badającą życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w gminach Metropolii.

Celem ankiety jest sprawdzenie zadowolenia z usług świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Zebrane wyniki posłużą do polepszania tych usług. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie dostępne są ankiety do wypełnienia w formie elektronicznej (w dwóch wersjach - z tłumaczeniem na polski język migowy oraz bez tłumaczenia).

Zachęcamy do wypełniania. Ankieta dostępna jest pod tym linkiem:
https://powiatwejherowski.pl/aktualnosci/346-ankieta-skierowana-do-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow-na-temat-zadowolenia-z-uslug-swiadczonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego


SOW

Informujemy, że wnioski o udzielenie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych realizowane w roku 2021 od dnia 1 stycznia 2021 roku można składać:
1. w systemie SOW (sow.pfron.org.pl). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.
2. Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, mogą składać wnioski wraz z załącznikami w formie papierowej w siedzibie PCPR korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub drogą korespondencyjną.
Właściwy druk wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego oraz o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dostępny jest w zakładce Druki do pobrania.

Ponadto prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

Zadaniem PCPR jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, jak również udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkoleń, przysługujących ulg i uprawnień oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na:

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

Skip to content