Przeskocz do treści

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH PROGRAMU “AKTYWNY SAMORZĄD”

W bieżącym roku został ponownie przyjęty do realizacji przez PFRON Obszar C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. W związku z powyższym PCPR uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Adresatami tego zadania są osoby zatrudnione, uczące się lub posiadające opinię eksperta PFRON w kwestii rokowań dotyczących zatrudnienia. Oprócz tego wnioskodawca winien posiadać znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, a także dysfunkcje uniemożliwiające poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach w/w zadania to 10 000,00 zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka.

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A do dnia 31 sierpnia 2019 r. lub przesłać na w/w adres (decyduje data stempla pocztowego).

Wzór wniosku do pobrania:
wniosek Moduł I Obszar C Zadanie 1 zakup wózka o napędzie elektrycznym

 

Skip to content