Przeskocz do treści

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Spotkania grupy będą odbywały się raz w tygodniu, w środy, w godzinach 16.00-17.30 w budynku PCPR w Wejherowie. Czas jednego spotkania to 1,5 godziny. Przewidziano 15 spotkań edukacyjno - wsparciowych, na których uczestnicy zdobędą wiedzę o tym czym jest zjawisko przemocy w rodzinie, a także:

  • Poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • Zmienią stereotypowe myślenie na temat zjawiska przemocy dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny (obalenie mitów).
  • Poznają mechanizmy stosowania przemocy.
  • Dowiedzą się, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo i można się przed nią skutecznie bronić.
  • Zdobędą wiedzę o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej.
  • Będą też mieli szansę nawiązać kontakty z osobami o podobnych trudnościach.
  • Wzmocnią przez to swoje więzi społeczne.
  • Nauczą się możliwości funkcjonowania w relacjach po doznanych urazach.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o kontakt pod numerem tel.: 58 672 40 63 wew. 34.

Nabór trwa do 10 marca 2021 r.. Spotkania prowadzić będzie psycholog PCPR. Przystąpienie do grupy poprzedza indywidualna konsultacja.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Skip to content