Przeskocz do treści

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców z terenu powiatu wejherowskiego do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą raz w miesiącu. Pierwsze, organizacyjne spotkanie wyznaczono na 18 czerwca 2013 r. o godzinie 16.00. Podczas tego spotkania zostaną omówione zasady współpracy, oczekiwania członków grupy oraz zostaną ustalone kolejne terminy spotkań.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego.

Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo, co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach GRUPY WSPARCIA proszone są o kontakt z p. Katarzyną Michalską – kierownikiem Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Skip to content