Przeskocz do treści

Informacja o wyniku konkursu dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki dla dzieci

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych zarząd powiatu wejherowskiego dnia 26 maja 2011 r. uchwałą Nr IV/63/2011 odrzucił ofertę, złożoną w wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez STOWARZYSZENIE "AZYMUT" z siedzibą w Straszynie, ul. Spokojna 8.

Konkurs dotyczył zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, pozbawionych opieki rodziców biologicznych, a także udzielenia dotacji na dofinansowanie tego zadania w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.

Skip to content