Przeskocz do treści

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE

W dniu 23.08.2019 roku komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dnia 06.08.2019 roku, rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęły dwie oferty z czego jedna nie spełniała kryteriów formalnych bowiem nie dołączono do niej: listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego, a tym samym oświadczeń wynikających z ust 1 pkt 4-6  ogłoszenia o naborze, koncepcji pracy na stanowisku kierownika, kopii świadectw pracy. Ponadto złożone CV nie zostało podpisane przez kandydata.

Druga kandydatka spełniła warunki formalne, pomyślnie zakończyła rozmowę kwalifikacyjną ale nie zdecydowała się na pełnienie funkcji kierownika zespołu.

Wobec powyższego konkurs na stanowisko kierownika nie został rozstrzygnięty.

Skip to content