Przeskocz do treści

INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO INFORMATYK W ZESPOLE ORGANIZACYJNYM W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy Referent w PZON
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie została wybrana: Pan Krzysztof Kozak, zam. Wejherowo

 Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został pan Krzysztof Kozak. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Skip to content