Przeskocz do treści

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

PRACOWNICY ZESPOŁU:

Agnieszka Fokcińska - Kierownik Zespołu, pok. nr 21, tel. 58 672 40 63 wew. 33

Ilona Mickiewicz-Szymańska - Pedagog, pok. nr 21, tel. 58 672 40 63 wew. 33,

Joanna Kotłowska - Pedagog, pok. nr 21, tel. 58 672 40 63 wew. 33

ZADANIA ZESPOŁU

Do Zadań Zespołu ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej należy m.in.:

 • zapewnienie dzieciom pochodzącym z terenu powiatu wejherowskiego pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych,
 • wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących
  na terenie powiatu wejherowskiego,
 • udzielanie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Placówkę opiekuńczo – wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne
  i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Typy placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • socjalizacyjna;
 • interwencyjna;
 • specjalistyczno – terapeutycza

Placówki prowadzone przez Powiat Wejherowski lub przez podmioty, którym Powiat Wejherowski zlecił realizację tego zadania:

 • Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi – 3 placówki typu socjalizacyjnego (w każdej po 10 miejsc) z miejscami interwencyjnymi (w każdej
  po 4 miejsca);
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile – placówka typu socjalizacyjnego (12 miejsc);
 • Dom dla Dzieci w Rumi prowadzony przez Fundację „Rodzinny Gdańsk” – placówka typu socjalizacyjnego (14 miejsc);
 • Dom Rodzinny w Luzinie prowadzony przez Fundację „Rodzina Nadziei” – placówka typu socjalizacyjnego (14 miejsc);
 • Dom Rodzinny w Wejherowie prowadzony przez Fundację „Rodzina Nadziei” – placówka typu socjalizacyjnego (12 miejsc);
 • Rodzinny Dom Dziecka w Gdyni prowadzony przez Fundację „Rodzina Nadziei” – placówka typu rodzinnego (8 miejsc).

Wsparcie psychologiczne

 

Skip to content