Przeskocz do treści

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej polegającej na spotkaniach osób przeżywających podobne problemy. Spotkania dają możliwość rozmowy z innymi osobami doświadczającymi trudnych emocji, uczuć i sytuacji. To również miejsce gdzie można zostać wysłuchanym, doświadczyć empatii i bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach i wysłuchania innych osób daje poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami. Wsparcie uzyskane podczas spotkań pomaga uwolnić się od ciężaru trudnych emocji i doświadczeń, co sprzyja lepszemu radzeniu sobie z wyzwaniami, które niesie życie.

Korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • Uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami.
  • Budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem.
  • Wzbogacające doświadczenie poznania i zjednoczenia się z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi.
  • Bliższe przyjrzenie się swoim dotychczasowym schematom działania i przeżywania - szansa na zmianę ograniczających nawyków.
  • Dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu.
  • Zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach.
  • Zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych interesach i wspólnych problemach.
  • Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.

 Trwa nabór do grupy na rok 2021 (do 10.03.2021 r.)

Przewidywana liczebność grupy to 10 – 12 osób. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w środy, w godzinach 16:00-17:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Grupę wsparcia prowadzić będzie psycholog PCPR.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Chętnych do wzięcia udziału w grupie prosimy o kontakt pod numer: 58 672 40 63 wew. 34.

Skip to content