Przeskocz do treści

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że limit środków finansowych PFRON przeznaczony na: dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych w roku 2014 zostały wyczerpane. 

W związku z powyższym informujemy, że każdy nowo złożony wniosek wraz z fakturą będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych. 

W opinii Biura Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie jest możliwe tworzenie kolejek wniosków składanych do PCPR, oczekujących na dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych z PFRON w roku bieżącym, wnioski, które nie otrzymały dofinansowania zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym.

Skip to content