Przeskocz do treści

Konkurs plastyczny “Moje wakacje”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza konkurs artystyczny dla dzieci z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu wejherowskiego pn. "Moje wakacje".

Przewiduje się następujące kategorie wiekowe i formy prac konkursowych:

  • KATEGORIA PLASTYCZNA pod nazwą "Wakacje moich marzeń" dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Ma być to praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, w formacie minimum A4, na temat "Wakacje moich marzeń". Praca może być ciekawie opisana na odwrocie.
  • KATEGORIA FOTOGRAFICZNA pod nazwą "Wspomnienie z wakacji"
    dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Zdjęcie wykonane w formacie minimum 13x18. Praca może być ciekawie opisana na załączonej kartce.

Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą (w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce) w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2011 r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A.

Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie zostaną zwrócone uczestnikom. Po upływie terminu składania prac zostanie sporządzony protokół określający liczbę złożonych prac. Regulamin dostępny jest tutaj.

Skip to content