Przeskocz do treści

KONSULTACJE SPOŁECZNE “POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

Konsultacje trwają w dniach 28 listopada 2017 roku do 05 grudnia 2017 roku do godz. 15.30  w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, instytucje oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia swoich opinii, wniosków i uwag  na adres: kancelaria@pcprwejherowo.pl.

Treść uchwały do pobrania tutaj.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Skip to content