Przeskocz do treści

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017. Konsultacje trwają w dniach 23 października do 6 listopada 2014 roku, do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe.

Odpowiedzialne za konsultacje jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, a dokładniej zastępca dyrektora PCPR Małgorzata Bernacka, e-mail malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl. Treść Programu do pobrania tutaj.

Skip to content