Przeskocz do treści

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na podstawie §2 i 3 Załącznika do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr III/XLVI/416/10 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, działając na podstawie wskazania zarządu powiatu wejherowskiego, ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

1. Przedmiot konsultacji: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,

2. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 16 listopada 2015 roku i zakończą się 7 grudnia 2015 roku,

3. Konsultacje przeprowadzane są w formie wyrażania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe.

4. Opinie prosimy kierować na adres mailowy: malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl

 

Skip to content