Przeskocz do treści

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, którą wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aby otrzymać dokument należy:

  • pobrać wniosek dostępny w siedzibie zespołu lub na tej stronie,
  • złożyć uzupełniony wniosek w siedzibie zespołu, dołączając do niego prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności oraz aktualne zdjęcie zainteresowanego.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. Opłata w wysokości 15 złotych pobierana jest wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji. Wpłaty należy dokonać na konto: 84 8350 0004 0000 9009 2000 0100 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym, tytułem: opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej – imię, nazwisko, PESEL.

Skip to content