Przeskocz do treści

„MOTYWOWANIE SPRAWCY PRZEMOCY DO ZMIANY”

W dniu 9 listopada 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło  się szkolenie dla służb pomocy społecznej i  gminnych zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu wejherowskiego  w zakresie m

przemoc

otywowania sprawców przemocy do zmiany. Szkolenie  na zlecenie PCPR w Wejherowie prowadziła Pani Katarzyna  Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych "Edukator" w Krakowie. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizmu służb w kontakcie z osobami stosującymi przemoc.

przemoc1przemoc2

 

 

 

 

Forma warsztatowa  szkolenia pozwoliła uczestnikom na doskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych w pierwszym kontakcie z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie, tworzenia planu pomocy rodzinie doznającej przemocy w szczególności motywowania sprawców do podejmowania oddziaływań terapeutycznych oraz  charakterystyki typów związków i ich predyspozycji osobowościowych do stosowania przemocy wobec bliskich.

 

Skip to content