Przeskocz do treści

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: Kierownik  Zespołu ds. Placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem „Nabór na stanowisko: KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WCYHOWAWCZYCH”  w terminie do 18.09.2019 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Treść ogłoszenia tutaj.

Skip to content