Przeskocz do treści

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU “AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rusza nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Wnioski można składać  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wejherowie, przy ulicy Sobieskiego 279 A od dnia 2 maja do dnia 30 sierpnia.

Moduł I programu ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną   i zawodową  i obejmuje następujące obszary:

Obszar A - skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu na  likwidację bariery transportowej tj.:

  1. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn górnych lub z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym na likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym tj.:

  1. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu na likwidację barier w poruszaniu się tj.:

  1. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  3. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Obszar D - skierowany jest do osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo lub zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka i dotyczy dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo innego kosztu ponoszonego z tytułu zapewnienia opieki nad dzieckiem.

 

Skip to content