Przeskocz do treści

NOWA FORMA POMOCY W RAMACH “PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

W ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III" utworzono nową formę pomocy, która umożliwia likwidację barier w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wnioski należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Przewidziana pomoc stanowi element programu "Dostępność +" i jest udzielana na przystosowania części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść do 165 000,00 zł.

Więcej szczegółów dotyczących w/w pomocy znajduje się na stronie www.pfron.org.pl. Poza tym informacje udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 184 oraz telefonicznie pod nr tel. (58) 350-05-33, (58) 350-05-39.

Skip to content