Przeskocz do treści

OD 1 SIERPNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA “DOBRY START”

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada:

  • rodziny zastępcze,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Druk wniosku jest dostępny do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (pok. nr 14) lub na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skip to content