Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE LAUREATÓW WYRÓŻNIENIA „DRZEWKO WDZIĘCZNOŚCI” – EDYCJA 2017

Kapituła wyróżnień „Drzewko wdzięczności” w składzie:

 1.  Jacek Thiel – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego,
 2. Małgorzata Bernacka – Zastępca Dyrektora PCPR w Wejherowie,
 3. Agnieszka Dynysiuk – Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 4. Roman Górecki – Prezes  Stowarzyszenia "Nasze Gniazdo",
 5. Adam Lewanczyk – Członek Rady Rodzicielstwa Zastępczego.

W dniu 08 listopada 2017 roku przyznała wyróżnienia:

za całokształt działalności w dziedzinie pomocy społecznej dla:

 1. Krystynie Dominiczak Dyrektorowi ROPS w Gdańsku, oraz
 2. Bogusławie Engelbrecht - Wójt Gminy Linia.

w dziedzinie działalności na rzecz dziecka i rodziny:

 1. Krystynie Mizak Sędzi Sądu Okręgowego w Gdańsku w stanie spoczynku ,
 2. Jakubowi Cyrankowskiemu SSR Przewodniczącemu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Wejherowie,
 3. Ewie Myć-Szopińskiej Dyrektor Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,
 4. Ewie Zarębińskiej-Szczodrej Dyrektor GOPS w Wejherowie ,
 5. Ewie Koszałce Kierownik GOPS w Lini.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 roku podczas powiatowo-gminnych obchodów „Dnia pracownika socjalnego” w Lini.

Kapituła Wyróżnień
„Drzewko wdzięczności”

Skip to content