Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym” - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu).  Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Skip to content