Przeskocz do treści

OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/488/22 z dnia 11.02.2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, dla 10 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego'' w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2027 r.

Szczegóły w załączniku

Skip to content