Przeskocz do treści

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/427/21 z dnia 28.09.2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, dla 10 dzieci i młodzieży z terenu powiatu wejherowskiego'' w okresie od 01.12.2021 r. do 30.11.2026 r.

Ogłoszenie.

Skip to content