Przeskocz do treści

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w powiecie wejherowskim w okresie od 5 września 2011 r. do 20 grudnia 2011 r. w formie powierzenia oraz udzielenia dotacji na realizację tego zadania.

Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2011 r. do godziny 15:00, w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl

Skip to content