Przeskocz do treści

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w powiecie wejherowskim w okresie od 3 września 2012 r. do 21 grudnia 2012 r. w formie powierzenia oraz udzielenia dotacji na realizację tego zadania.

Zadanie 1: Kontynuacja pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami przemocy seksualnej z terenu powiatu wejherowskiego,

Zadanie 2: Przeprowadzenie warsztatów pod tytułem "Jak radzić sobie z agresją?",

Zadanie 3: Kontynuacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy,

Zadanie 4: Ewaluacja dotychczasowych programów dla osób stosujących przemoc tj. przeprowadzenie zajęć grupowych dla absolwentów terapii odwykowej,

Zadanie 5: Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla ofiar przemocy.

Treść ogłoszenia oraz wzór oferty w drukach do pobrania oraz na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl.

Skip to content