Przeskocz do treści

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Wejherowie, dotyczącego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A i B dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 roku i zaprasza podmioty do składania ofert.

Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z przyznaniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Więcej informacji dostępne na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl.

Skip to content