Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy 2 - etaty  w Zespole ds. Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

W ramach działalności Punktu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób, które:

Od 1 lutego 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja na Plus prowadzony jest Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Wejherowie.

W ramach działalności Punktu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób, które:

 • pokrzywdzone są przestępstwem i osobom im najbliższym, w zakresie każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, braku alimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw oraz każdego innego przestępstwa,
 • są świadkiem przestępstwa i bliskimi tych osób, dotyczy to zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.
  Punkt czynny jest w poniedziałek w godz. od 1200-1700 oraz w piątek od 800-1300 ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo. Kontakt tel. 794 284 925

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w wymiarze 1 etatu w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowoz dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pedagoga w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w terminie do 13.05.2022r. do godz. 15.00.

Szczegóły ogłoszenia dostępne tutaj.

W związku z trwającą w Ukrainie wojną oraz obecnością milionów osób uchodźczych na terenie Polski wydaje się, że w najbliższym czasie bardzo potrzebna będzie nam wiedza dotycząca traumy oraz zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (tzw. PTSD oraz Complex PTSD). Zapraszam zatem do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego, czym jest trauma, jak funkcjonuje osoba po doświadczeniu traumy i jak możemy wspierać takie osoby.

Informacje zostały przygotowane przez psychologa PCPR Panią Katarzynę Parchem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór chętnych osób do wzięcia udziału w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej, bądź seksualnej ze strony swoich bliskich.

Spotkania grupy będą odbywały się raz w tygodniu, w środy, w godzinach 16.30-18:00 w budynku PCPR w Wejherowie. Uczestnicy zdobędą wiedzę o tym czym jest zjawisko przemocy w rodzinie, a także:

 • Poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Zmienią stereotypowe myślenie na temat zjawiska przemocy dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny (obalenie mitów).
 • Poznają mechanizmy stosowania przemocy.
 • Dowiedzą się, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo i można się przed nią skutecznie bronić.
 • Zdobędą wiedzę o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej.
 • Będą też mieli szansę nawiązać kontakty z osobami o podobnych trudnościach.
 • Wzmocnią przez to swoje więzi społeczne.
 • Nauczą się możliwości funkcjonowania w relacjach po doznanych urazach.

Pierwsze spotkanie - 13 kwietnia 2022 r. Spotkania prowadzić będzie psycholog PCPR. Przystąpienie do grupy poprzedza indywidualna konsultacja.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o kontakt pod numerem tel.: 58 672 40 63 wew. 34. lub 790-481-681, konsultacji wstępnych udziela p. Beata Laskowska
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Skip to content